Zákon o cestnej premávke


8/2009 Z.z. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov