Prešov sa dočkal riešenia dopravných problémov a zelenej vlny


Foto: Prešov sa dočkal riešenia dopravných problémov a zelenej vlny Foto: ilustračné

Zelená vlna, ako aj priechodnosť križovatiek sú oblasti, ktoré boli z pohľadu dopravy v meste dlhodobo zanedbávané. V súčasnosti sú však prioritou, ktorej riešenia začínajú naberať reálne kontúry. Potvrdila to dnes primátorka Andrea Turčanová, pre ktorú je doprava jednou z najväčších priorít a viceprimátor Štefan Kužma, predseda komisie primátorky mesta pre dopravu.

„Keďže dlhodobo sa v tejto oblasti nič zásadné neurobilo, komisia sa týmto problémom intenzívne zaoberala. Dopravné problémy boli pomenované, pripravované sú už riešenia,“ uviedol Š. Kužma.

Predseda komisie vysvetlil, že po pasportizácii všetkých problematických križovatiek miest je prvoradé naprojektovať a zrealizovať vzájomné prepojenie svetelného riadenia križovatiek.

„Sú pritom potrebné stavebné úpravy, čo sa samozrejme nedá urobiť zo dňa na deň,“ zdôraznil Š. Kužma.

Jednotlivé kroky sa budú realizovať po etapách a rekonštrukčné úpravy je potrebné zosúladiť so Slovenskou správou ciest a Správou ciest Prešovského samosprávneho kraja, ktorých cesty prechádzajú cez mestské križovatky. V súvislosti so zelenou vlnou sa zrealizuje prepojenie svetelného riadenia vybraných križovatiek, najskôr na úseku cesty I/18 (Levočská) od OC Lidl (Levočská - Marka Čulena), OC Kaufland (Levočská – Obrancov mieru), vrátane tzv. veľkej križovatky pri budove bývalej Bosákovej banky a križovatku Duklianska – Vajanského.

„Odhadovaný objem financií na tento účel je cca 100 000 eur. Tie bude potrebné vyčleniť z rozpočtu mesta. Tento zámer zahŕňa projekt, stavebné práce i samotné softvérové vybavenie križovatiek,“ vysvetlil financovanie predseda komisie.

Následne by malo nasledovať zosúladenie semaforov na ul. Arm. gen. Svobodu a ďalších. Cieľom týchto opatrení bude zvýšiť priechodnosť križovatiek a tým aj ciest v celom meste. 

Rovnako je snahou, aby sa v tomto roku okrem zelenej vlny začalo so stavebnou úpravou križovatiek Rusínska – Východná - Kuzmányho, Kuzmányho – Škultétyho – Masarykova a budúci rok by sa pokračovalo s prestavbou križovatiek Levočská – Obrancov mieru, Solivarská – Východná (pri centre Baumax) a Rusínska – Arm. gen. Svobodu (pri OC Lidl). Tieto kroky by mali zlepšiť plynulosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky na dopravne najzaťaženejších, tzv. hlavných ťahoch. Prioritou však naďalej zostáva vybudovanie nadradenej dopravnej infraštruktúry, obchvatov mesta (diaľničného obchvatu, ako aj rýchlostnej cesty R4. Dôležité je riešenie problému cesty 1/68 v úseku od Sabinovskej ul. po Železničnú stanicu.

Primátorka Prešova Andrea Turčanová deklarovala túto oblasť ako jednu zo svojich najväčších priorít v rámci tohto funkčného obdobia. Za účelom riešenia dopravy v meste vznikla začiatkom januára tohto roka komisia primátorky mesta pre dopravu. Predsedom je viceprimátor mesta Štefan Kužma a, po prvýkrát v histórii mesta, je zložená z odborníkov pre dopravu, zástupcov Národnej diaľničnej spoločnosti, Slovenskej správy ciest, Dopravoprojektu, ŽSR, odboru dopravy z Prešovského samosprávneho kraja, Dopravného podniku mesta Prešov a ďalších. Na rokovacích procesoch so zástupcami či už orgánov EÚ alebo ministerstiev členovia komisie pri presadzovaní vyššie zmienených cieľov vystupujú spoločne ako jeden celok, čím sa požiadavky presadzujú koordinovane.

V rámci komisie pracujú tri pracovné skupiny, ktoré zároveň kopírujú základné ciele:

1. cestná infraštruktúra

2. plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, prejazdnosť križovatiek a

3. parkovacia politika, riešenie problémov parkovania v meste,

4. v najbližších dňoch začne pracovná skupina k riešeniu dopravnej obslužnosti, problematických úsekov v meste, MHD a integrovaného dopravného systému (za účasti zástupcov Prešova a Košíc vrátane košického i prešovského kraja, keďže vzhľadom na každodenné dochádzanie Prešovčanov do Košíc a naopak, má význam najmä spolupráca v rámci tohto tvz.

5. pracovná skupina pre oblasť cyklodopravy.

Miesto: -
Dátum: 01.06.2015


Prečítajte si viac:


Najnovšie správy