Vodiči pozor! Bajkalská bude uzavretá od 3. do 9. augusta


Foto: Vodiči pozor! Bajkalská bude uzavretá od 3. do 9. augusta

Bajkalská ulica bude začiatkom mesiaca august uzavretá. Povolenie na úplnú uzávierku tejto komunikácie je vydané z dôvodu rekonštrukcie železničného priecestia, premávka bude vedená po obchádzkovej trase.

Na Bajkalskej ulici v Prešov dôjde k rekonštrukcii chráneného železničného priecestia, ktoré je v súčasnosti značne opotrebované a jeho technický stav si spolu s prahovou vpusťou vyžiadal obnovu. V tejto súvislosti vydalo Mesto Prešov ako príslušný cestný správny orgán povolenie na úplnú dlhodobú uzávierku na ul. Bajkalskej v úseku od križovatky so Sabinovskou ulicou po most cez Torysu v dĺžke cca 80 m v termíne od 3. do 9. augusta 2015.

Práce sa uskutočnia v dvoch fázach, do 5. augusta budú práce na priecestí realizovať ŽSR, od 6. augusta budú práce pokračovať výmenou odvodňovacích žľabov (kanálov) a následne obnovou povrchu vozovky miestnej komunikácie v réžii SaZUPC.

Počas rekonštrukcie budú presmerovaní chodci po zriadenom bezpečnom priechode cez priecestie. V čase uzávierky nebude v prevádzke cestná svetelná signalizácia na križovatke Sabinovská – Bajkalská a Jánošíkova. V ranných a popoludňajších hodinách budú zabezpečené aj dopravné policajné hliadky pre prípadnú potrebu regulovania dopravy v tejto križovatke.

Doprava bude usmernená dočasným dopravným značením s vyznačením obchádzkových trás. Zo Sabinovskej ulice budú vodiči usmernení na Mukačevskú ulicu a Prostějovskú. Opačným smerom z Bajkalskej ulice budú vodiči nasmerovaní na Prostějovskú ulicu a ďalej na Mukačevskú s pokračovaním na Sabinovskú.

Počas prác dôjde k výluke traťovej koľaje, napätia trakčného vedenia a vypnutia trolejového vedenia MHD. Dopravné obmedzenia sa tak dotknú aj liniek č. 45, ktorá bude odklonená na Dúbravu a č. 43 a N2, ktoré budú počas uzávierky presmerované po obchádzkovej trase.

Miesto: -
Dátum: 24.07.2015


Prečítajte si viac: