Najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky sú chodci, ako sa k nim na ceste správať?


Foto: Najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky sú chodci, ako sa k nim na ceste správať? Foto: ilustračné

Iste nikoho neprekvapí, že stretnutie chodca s motorovým vozidlom končí takmer vždy zranením chodca a v niektorých prípadoch žiaľ až jeho usmrtením. Niekedy je vina na strane vodiča, keď jazdí rýchlo, neohľaduplne, agresívne, či slabo predvída. Inokedy je príčinou nehody hrubá chyba chodca, ktorý prechádza cez cestu mimo priechodu pre chodcov, vchádza na cestu spoza stojaceho autobusu, nenosí reflexné prvky a neraz sa po ceste pohybuje aj pod vplyvom alkoholu.

Najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky sú chodci a to najmä dve skupiny - deti a seniori

Hovorí sa, že starí ľudia sú ako deti. Vodiči by si preto mali pri starších chodcoch počínať za volantom rovnako ako pri zbadaní detí. Aj ich konanie je totiž často rovnako neočakávané, nelogické. Starší človek má okrem navyše zníženú schopnosť zrakového a sluchového vnímania, menšiu schopnosť sústredenia a predĺžený reakčný čas, čo vedie k ťažšiemu prispôsobovaniu sa vysokým nárokom cestnej premávky.

Od starších osôb môže vodič očakávať, že:

  • náhle vstúpia do jazdnej dráhy
  • prechádzajú cez cestu bez venovania pozornosti cestnej premávke
  • na priechodoch pre chodcov sa správajú neuvážene

Pri zbadaní staršieho človeka v premávke , alebo už aj stojaceho na chodníku a pripraveného vstúpiť na vozovku, by mal preto každý vodič motorového vozidla zbystriť pozornosť a zvýšiť opatrnosť. Zvýšenou opatrnosťou, predvídavosťou a ohľaduplnosťou sa dá naozaj zabrániť mnohým tragédiám.

Prečítajte si viac: