V prešovskej Ortodoxnej synagóge udelili Cenu a Plakety Eugena Bárkánya


Foto: V prešovskej Ortodoxnej synagóge udelili Cenu a Plakety Eugena Bárkánya
Galéria: 8 fotiek
Foto: Mesto Prešov

V Ortodoxnej synagóge v Prešove sa uskutočnila konferencia s názvom Židovské dedičstvo na Slovensku. Jej súčasťou bolo aj odovzdávanie Ceny a Plakiet Eugena Bárkánya. „Je veľmi dôležité zachrániť to, čo máme a cez našu pamäť zachrániť aj to čo už nemáme, lebo cez naše dedičstvo budú ďalšie generácie rozprávať o nás,“ vyslovil rabín Miša Kapustin počas otvorenia konferencie. Konferencie sa zúčastnili aj primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová, predseda Ústrednéhoho zväzu židovských náboženských obcí Igor Rintel a Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita. Otvorenie bolo spojené s odovzdávaním Ceny a Plakety Eugena Bárkánya. Plakety boli udelené  Jánovi Gurnikovi z Huncoviec, za široké spektrum kultúrnych a pamätných aktivít spojených s pripomínaním zaniknutej židovskej komunity v Huncovciach a podiel na vzniku pamätníka obetí holokaustu a Karolovi Kurtulíkovi z Námestova za opravu a údržbu židovského cintorína v Námestove, ako aj za dlhodobé aktivity, ktoré pomáhajú udržiavať spomienku na židovskú komunitu v oblasti Hornej Oravy a na obete holokaustu.Cenu Eugena Bárkánya získalo OZ Truc Sphérique, ktoré komisia ocenila za úspešné zvládnutie rekonštrukcie historického objektu neologickej synagógy v Žiline, pri ktorom sa prejavil citlivý prístup k židovským hodnotám i tradíciám.

Zdroj: Mesto Prešov