Začiatok školského roka v Prešove a okolí: 7 500 žiakov základných škôl zasadlo do lavíc


Foto: Začiatok školského roka v Prešove a okolí: 7 500 žiakov základných škôl zasadlo do lavíc Foto: Mesto Prešov

V pondelok 4. septembra sa na Slovensku začal nový školský rok. Základné školy otvorili svoje brány pre približne 507-tisíc žiakov. Približne 215-tisíc študentov začalo svoje stredoškolské štúdium. Svoje pani učiteľky a spolužiakov po prvýkrát spoznalo približne 60-tisíc prvákov základných škôl. 

V novom školskom roku by sa mali postupne začať zavádzať systém podporných opatrení, nový spôsob ospravedlňovania neprítomnosti detí a aj nové Materiálno-spotrebné normy s receptúrou pre diétne stravovanie. Na vybraných základných školách dôjde ku kurikulárnej reforme.


Začiatok školského roka v Prešove a okolí

V Prešove odštartovalo nový rok 12 základných a 20 materských škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Zároveň začali opätovne fungovať tri základné umelecké školy a ABC - Centrum voľného času. Dokopy 7 500 žiakov základných škôl zasadlo do školských lavíc v 354 triedach. Materské školy privítali viac ako 2 500 škôlkarov.

V novom školskom roku bude dôležitý najmä apríl, kedy viac ako 700 deviatakov čaká Testovanie 9, ktoré preverí ich vedomosti. S novým názvom vstupuje do školského roka 2023/2024 Materská škola Bajkalská. Po novom sa bude volať Materská škola profesorky Márie Podhájeckej.

Mesto Prešov sa v spolupráci so školami uchádza o finančné zdroje, ktoré sa, v prípade ich schválenia, budú týkať rekonštrukčných prác na piatich materských a piatich základných školách. Záverečné práce sa robia na športovom areáli Základnej a materskej školy Námestie Kráľovnej pokoja 4. Na tieto opravy získalo mesto financie z Fondu na podporu športu vo výške vyše 250-tisíc eur. 


Základná škola vo Finticiach má dokopy 250 žiakov a 12 tried. Do dvoch tried chodí 33 prvákov. Materská škola, ktorá patrí pod základnú, má spolu štyri triedy a 88 detí. O vzdelávanie a výchovu v oboch školách sa bude starať 32 pedagogických a 12 nepedagogických zamestnancov.


V prvom týždni čakajú na žiakov druhého stupňa triednické hodiny a účelové cvičenie, ktoré budú trvať dva dni. Prvý deň bude prebiehať teoretická príprava a druhý praktická časť. Žiaci sa začnú učiť podľa rozvrhu od piatku 8. septembra. Žiaci prvého stupňa sa začnú učiť v stredu 6. septembra.

Obec Fintice získala financie z plánu obnovy a odolnosti na prepojenie školy s telocvičňou, čím získajú dve nové učebne. Rekonštrukčné práce začali 7. augusta. 

Zdroj: Základná a materská škola Fintice

Na strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove začalo v pondelok 4. septembra študovať 654 žiakov v 24 triedach. Na škole privítali 167 prvákov. V tomto školskom roku bude na škole pracovať 55 pedagogických, 15 nepedagogických pracovníkov a sedem externistov.

Vyučovanie sa začalo hneď v druhý deň školy. Tretiaci si ešte oddýchnu od učenia na Kurze ochrany života a zdravia, ktorý absolvujú v stredu. Koniec školského roka 2022/2023 a prázdniny škola využila na revitalizáciu zelených plôch školského dvora budovy číslo 2 a na novú výsadbu v okolí školy.

Dvor má aj nový asfalt a prístrešok na odkladanie bicyklov pre zamestnancov školy. Podobný chce vedenie postaviť aj pre žiakov. Školský parlament sa zároveň postaral aj o modernizáciu oddychovej zóny pre žiakov.Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: