V Tatranskom národnom parku napočítali skoro 200 hlucháňov


Foto: V Tatranskom národnom parku napočítali skoro 200 hlucháňov Foto: Ilustračné - pixabay.com

Pracovníci Správy TANAPu napočítali počas komplexného sčítania hlucháňa hôrneho na sedemdesiatich lokalitách a tokaniskách 88 kohútov a 107 sliepok. Jednou z najpočetnejších lokalít je oravská časť Západných Tatier. V tejto časti napočítali desať kohútov a trinásť sliepok. 

„Pilotného monitoringu v novodobej histórií Správy TANAPu sa zúčastnilo 39 zamestnancov a venovali mu 139 terénnych dní. Jeho cieľom bolo zistiť a overiť prítomnosť hlucháňa na známych lokalitách, ako i odhadnúť početnosť populácie v Tatrách i stav a kvalitu biotopov,“ informuje Erika Feriancová, zoologička Správy TANAPu, na oficiálnej internetovej stránke.

Zamestnanci zaznamenávali nielen samotné jedince, ale aj pobytové znaky ako trus, pierka, hradovacie stromy, stopy po konzumácii púčikov drevín. Sčítanie prinieslo zaujímavé výsledky, ktoré sú dôležitým ukazovateľom vývoja populácie hlucháňa. Sú tiež bodom, od ktorého sa budú odvíjať ďalšie monitoringy tohto druhu, predovšetkým zefektívenie jeho ochrany. 


Prečítajte si viac: