V piatok bude zrušená mimoriadna situácia v súvislosti s COVID-19


Foto: V piatok bude zrušená mimoriadna situácia v súvislosti s COVID-19 Foto: Facebook/Ľudovít Ódor - premiér

V stredu 13. septembra vláda schválila odvolanie mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19. Zrušenie mimoriadnej situácie by malo vstúpiť do platnosti už v piatok 15. septembra. Návrh na odvolanie tejto situácie podal predseda vlády Ľudovít Ódor, ktorý je aktuálne poverený riadením ministerstva vnútra.

Po vyhlásení mimoriadnej situácie uznesením vlády SR z 11. marca 2020 boli vytvorené podmienky na prijatie opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 a toho času pominuli dôvody na ďalšie trvanie mimoriadnej situácie,“ informuje ministerstvo vnútra na webovej stránke