Mesto Humenné sčítalo žiakov vo svojich základných školách. Pozrite si, koľko ich nastúpilo do nového roka


Foto: Mesto Humenné sčítalo žiakov vo svojich základných školách. Pozrite si, koľko ich nastúpilo do nového roka Foto: pexels.com

Do ôsmych základných škôl, ktoré zriaďuje mesto Humenné, nastúpilo do nového školského roka 3 271 žiakov. Najväčší počet majú Základná škola Jána Švermu, Dargovských hrdinov a Hrnčiarska. Z celkového počtu išlo 375 detí do prvého ročníka a 348 žiakov do svojho posledného roka na základnej škole.

Do Školského klubu detí je aktuálne prihlásených 1 332 žiakov z prvého stupňa. Základné školy Hrnčiarska, Jána Švermu, Kudlovská a Pugačevova vyučujú spolu 20 žiakov z Ukrajiny. Zo všetkých školopovinných detí dochádza­ z okolitých obcí 1 176. Základné školy Hrnčiarska a Dargovských hrdinov majú aj triedy pre intelektuálne nadané deti, zároveň triedy so športovým zameraním ponúka škola Hrnčiarska.

Do nového školského roka sa na základnú umeleckú školu Petra Breinera prihlásilo 552 žiakov na skupinovú alebo individuálnu formu výučby. Nádejní umelci sa tu môžu naučiť niečo z hudobného, výtvarného, tanečného alebo literárno-dramatického odboru. Centrum voľného času v súčasnosti navštevuje 486 žiakov. Nájdu tam krúžky zamerané na vedu a techniku, informatiku, jazyky, spoločensko-vedné odbory, kultúrne oblasti či telesnú a športovú činnosť.


Prečítajte si viac:


Najnovšie správy