Pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí sa Prešov zahalí do purpurovej farby


Foto: Pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí sa Prešov zahalí do purpurovej farby Foto: Mesto Prešov

Purpurová farba bude patriť dominantám Vodárenskej veži a historickej budove radnice, mesto tak vyjadrí spolupatričnosť týmto rodinám. Na Slovensku sa ročne narodí okolo 55 tisíc detí, pričom každé 10. dieťa príde na svet predčasne, teda medzi 24. až 36. týždňom tehotnosti, tehotenstvo pritom trvá 40 týždňov. Dlhodobé zdravotné následky sa práve u predčasne narodených detí vyskytujú 10-krát častejšie ako u donosených detí a v celej Európe nedonosené deti predstavujú najväčšiu skupinu detských pacientov. Za posledných 15 rokov vzrástol počet predčasne narodených detí na Slovensku o takmer tretinu.

Starostlivosť o predčasne narodené deti je náročná. Občianske združenie malíček už šesť rokov poskytuje podporu rodinám predčasne narodených detí na Slovensku. Malíček vznikol z iniciatívy rodičov s podobnými skúsenosťami s predčasným narodením dieťaťa. „Malíček svojimi aktivitami zvyšuje osvetu o problematike predčasne narodených detí a poskytuje cenné a hlavne praktické informácie a podporu rodičom. Našim poslaním je byť mostom medzi rodinou a nemocnicou.” vysvetľuje Ľubica Kaiserová z občianskeho združenia. Malíček zároveň spolupracuje s medzinárodnou organizáciou Európska nadácia pre zdravie novorodencov, ktorá sa v súčasnosti zameriava na tvorbu Štandardov zdravotnej starostlivosti o nezrelých novorodencov.

K zvýšeniu povedomia o problematike predčasne narodených detí každoročne napomáha aj Svetový deň predčasne narodených detí, ktorý si celý svet pripomína 17. novembra. Bol založený európskymi rodičovskými organizáciami a rodičmi predčasne narodených detí, ktorí sa rozhodli informovať o problematike predčasných pôrodov. Od roku 2011 slávime Svetový deň aj v Slovenskej republike. Malíček, ako člen medzinárodnej organizácie EFCNI je organizátorom osláv pre SR.

Prečítajte si viac:


Zdroj: Mesto Prešov