Polícia sa pripravuje na preventívno-bezpečnostnú akciu na železničných priecestiach a priechodoch


Foto: Polícia sa pripravuje na preventívno-bezpečnostnú akciu na železničných priecestiach a priechodoch Foto: ilustračné

Na posledný novembrový deň pripravili Železnice Slovenskej republiky v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru preventívno-bezpečnostnú akciu s názvom „Stihnem - Nestihnem“. Zameraná bude na nelegálne prechody cez železničnú trať, kadiaľ si ľudia a najmä deti skracujú cestu. Nerešpektovaním všeobecného zákazu prechádzať cez železničnú trať mimo vyznačených a na to určených prechodov nielen porušujú zákon a dopúšťajú sa priestupku, ale predovšetkým vedome a nepochopiteľne riskujú svoj život.

Zrážka s ťažkým vlakom, ktorého brzdná dráha je v závislosti od dĺžky a hmotnosti niekoľko sto metrov, znamená fatálny následok

ŽSR a Prezídium Policajného zboru vybrali v rámci celého Slovenska 85 miest a obcí, kde budú hliadky Policajného zboru v najfrekventovanejšom čase monitorovať pohyb osôb na miestach, kde to nie je dovolené a tiež 32 železničných priecestí, kde vodiči najčastejšie porušujú zákon o cestnej premávke, predovšetkým maximálnu povolenú rýchlosť 30 km/hod.

„Keďže cieľom akcie je predovšetkým vychovávať a upozorňovať na nepochopiteľný hazard so životom, výnimočne, len v tento jeden deň, budú previnilci namiesto pokuty dostávať informačný leták, v ktorom je podrobne a zrozumiteľne vysvetlené ako správne prechádzať cez železničné priecestie a kde a ako je dovolené prechádzať cez železničnú trať,“ informuje Martina Pavliková, hovorkyňa ŽSR.

Na území Prešovského kraja bude akcia prebiehať na nasledujúcich miestach:

Poprad" onclick="ga('send', 'event', 'tagy', 'prispevky');">Poprad
06.30 - 08.00 - žst. Studený Potok a železničný prechod k rómskej osade
08.00 - 09.00 - úsek železničnej trate od žst. Huncovce po žst. Kežmarok" onclick="ga('send', 'event', 'tagy', 'prispevky');">Kežmarok
09.20 - 10.00 - žst. Studený Potok až žst. Kežmarok

06.30 - 08.00 - nástupište TEŽ v žst. Poprad
08.00 - 08.30 - nákladková rampa v žst. Poprad + pod mostom smer Poprad Veľká
08.30 - 09.00 - nástupište TEŽ v žst. Poprad
09.00 - 10.00 - žst. Poprad - nástupištia č. 1 až 3 a nástupište TEŽ

14.30 - 15.30 - železničné priecestia v meste Svit na ceste 1/18 a Svit - Batizovce
15.50 - 16.30 - železničné priecestie ul. Levočská Poprad
16.45 - 17.30 - železničné priecestie ul. Teplická Poprad 

14.30 - 15.30 - železničné priecestie Starý Smokovec - križovatka na Tatranskú Lomnicu
15.50 - 16.30 - železničné priecestia v meste Svit na ceste I/18 a Svit - Batizovce
16.50 - 17.30 - železničné priecestie ul. Levočská Poprad

Stará Ľubovňa
09.00 - 10.00 - ŽST Stará Ľubovňa: na Plavečskom zhlaví medzi vchodovým návestidlom „S“ a krajnou výhybkou /oproti SAD-ke/, cez Popradské zhlavie 

Kežmarok
14.30 - 15.30 - železniučné priecestie cesta I/66 Kežmarok smer Spišská Belá
15.40 - 16.20 - železničné priecestie ul. Nad Traťou Kežmarok
16.40 - 17.30 - železničné priecestie cesta I/66 v obci Veľká Lomnica pri BČ
14.30 - 15.30 - železničné priecestie cesta I/66 v obci Veľká Lomnica pri BČ
15.50 - 16.30 - železničné priecestie cesta I/66 Kežmarok smer Spišská Belá
16.45 - 17.30 - železničné priecestie ul. Nad Traťou Kežmarok

Humenné" onclick="ga('send', 'event', 'tagy', 'prispevky');">Humenné                     
06.30 – 07.30 hod. -  žst. Humenné
07.30 – 08.30 hod. -   železničná zastávka Humenné mesto, žel. priecestie v km 1,314 na ul.. Hrnčiarskej v Humennom, žel. trať  v km 1,400 – 1,600 /za SPP/.
08.30 – 09.00 hod. -   žst. Humenné
09.00 – 10.00 hod. -   železničná zastávka Humenné mesto, žel. priecestie v km 1,314 ul. Hrnčiarskej v Humennom, žel. trať  v km 1,400 – 1,600 /za SPP/.
14.30  – 16.30 hod. – železničné priecestia v úseku žel. trate Humenné – Stakčín
16.30  – 17.30 hod. – žel. priecestie v km 1,314 na ul. Hrnčiarskej v Humennom
od 14.30  – 15.30 hod. – žel. priecestie v km 1,314 na ul. Hrnčiarskej v Humennom
od 15.30  – 17.30 hod. – železničné priecestia v úseku žel. trate Humenné – Medzilaborce" onclick="ga('send', 'event', 'tagy', 'prispevky');">Medzilaborce  

Prešov
od 06.30  – 07.30 hod. - žst. Prešov – Služobný priechod na konci nástupíšť na Plavečskom zhlaví a služobný priechod na Plavečskom zhlaví v úrovni bývalej soc. budovy vedúci na ul. Radlinského v Prešove.
od 07.30  – 07.45 hod. – oddelenie ŽP PZ Prešov – inštruktáž nastupujúcim hliadkam
od 07.45 – 09.00 hod. - žst. Prešov – Služobný priechod na konci nástupíšť na Plavečskom zhlaví a služobný priechod na Plavečskom zhlaví v úrovni bývalej soc. budovy vedúci na ul. Radlinského v Prešove.
od 09.00 – 10.00 hod. – žst. Prešov – služobný prechod na konci druhého a tretieho nástupištia smerom k budove pošty 2
od 06.30 – 08.45 hod. - Prešov – parkovisko pred spoločnosťou Spravbytkomfort na ulici Jazdeckej
od 08.45 – 10.00 hod. – železničná zastávka Prešov-mesto
od 06.30 – 08.45 hod. - žst. Prešov – služobný prechod na konci druhého a tretieho nástupištia smerom k budove pošty 2
od 08.45 – 10.00 hod. – Prešov – parkovisko pred spoločnosťou Spravbytkomfort na ulici Jazdeckej
od 14.30  – 16.00 hod. – železničné priecestie na ulici Levočskej a ulica Levočská, železničné priecestie na ulici Pri jazdiarni
od 16.00  – 17.30 hod. – železničné priecestie na ulici Protifašistických bojovníkov pri železničnej zastávke Prešov – mesto a úsek ulíc Urbánkova, Zápotockého, Kúpeľná, Tarasa Ševčenka - železničné priecestie na ulici Budovateľskej
od 14.30  – 16.00 hod. – železničné priecestia v úseku od obce Haniska pri Prešove po obec Ličartovce
od 16.00  – 17.30 hod. – železničné priecestia v úseku od mesta Veľký Šariš po obec Šarišské Michaľany