VIDEO: Ako bude vyzerať takmer 10-kilometrový obchvat Sabinova?


Foto: VIDEO: Ako bude vyzerať takmer 10-kilometrový obchvat Sabinova? Foto: Facebook/Prešovský samosprávny kraj

Takmer 10-kilometrový obchvat Sabinova sa bude začínať za Pečovskou Novou Vsou, pokračovať bude do časti Orkucany a za Šarišskými Michaľanmi sa napojí na súčasnú cestu v smere do Prešova.  

Dĺžka celého obchvatu bude 9,8 kilometra. Nachádzať sa na ňom bude 77 stavebných objektov a 17 mostov. V úseku od kilometra 4,275 do 4,760 bude chrániť objekty školy pravostranná protihluková stena.

Napojenie komunikačnej siete na preložku cesty zabezpečia štyri mimoúrovňové križovatky, a to Sabinov – Sever, Sabinov – Drienica, Sabinov – Jakubovany a Šarišské Michaľany, a jedna úrovňová križovatka – Sabinov – Orkucany. 

Zhotoviteľom stavby je firma Hochtief a investorom Slovenská správa ciest. Cestná stavba prinesie odklon tranzitu zo zastavaného územia Sabinova a zrýchli dopravu v tejto časti Prešovského kraja.

Plánovaná trasa obchvatu  

Preložka cesty sa bude začínať pred mestom Sabinov vo výhľadovej križovatke Sabinov – Sever, na ktorej sa preložka cesty napojí na existujúcu cestu I/68. Odtiaľ bude pokračovať k potoku Ginec, ktorý bude križovať jednopólovým mostným objektom s dĺžkou 9,43 metrov. 

Obojsmerné napojenie ciest na preložku cesty zo smeru mesta Sabinov a obce Drienica bude zabezpečené úpravou miestnej komunikácie a výstavbou mimoúrovňovej križovatky Sabinov – Drienica.


Preložka cesty bude križovať údolie potoka Telek v kilometri 4,600 mostným objektom s celkovou dĺžkou 269,4 metrov. Za mostom bude cesta pokračovať až po jestvujúcu prístupovú cestu k záhradkárskej lokalite, ktorej kríženie je navrhované vybudovaním mosta.  

V údolí Jakubovianskeho potoka je plánovaná mimoúrovňová križovatka Sabinov – Jakubovany, ktorá zabezpečí napojenie jestvujúcich ciest smerom na obec Jakubovany a mesto Bardejov. V tejto križovatke ja navrhnutý most s dĺžkou 141 metrov. 

Súčasťou preložky cesty je aj vybudovanie úrovňovej stykovej križovatky Sabinov – Orkucany, ktorá bude zabezpečovať napojenie jestvujúceho komunikačného systému na cestu tretej triedy, ktorá smeruje z križovatky Sabinov – Jakubovany do južnej časti mesta Sabinov. 

Vybudovaním mostného objektu v kilometri 8,160 sa zabezpečí prístupová cesta na okolité pozemky a letisko Šarišské Michaľany. Napojenie existujúcej cesty do Šarišských Michalian zabezpečí mimoúrovňová križovatka Šarišské Michaľany v kilometri 9,500.  Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: