21. decembra sa začal na Slovensku zimný slnovrat


Foto: 21. decembra sa začal na Slovensku zimný slnovrat Foto: ilustračné

Zimný slnovrat je astronomický termín pre okamih, keď sa Slnko na oblohe najviac vzdiali od svetového rovníka smerom na juh. V čase zimného slnovratu začína na severnej pologuli zima, na južnej pologuli leto. Práve v tomto období sa naša planéta priblíži k Slnku najviac a v tejto polohe zostane približne dva týždne. Deň zimného slnovratu je na severnej pologuli najkratším dňom v roku, na južnej pologuli zas najdlhší deň.

Deň zimného slnovratu patril v minulosti k najväčším sviatkom v roku a spájal sa s rituálmi, ktoré mali človeku zabezpečiť zdravie, silu, odvrátiť nešťastie a choroby od rodiny. Ľudia si na začiatku zimy vysväcovali príbytky a hospodárske budovy, uctievali si zvieratá, privolávali hojnú úrodu a vyháňali z domov zlých duchov. Dievčatá sa venovali ľúbostným čarám, ktoré im mali zabezpečiť dobrý vydaj.Zdroj: ta3.com