V Prešove začne zber živých vianočných stromčekov v pondelok 8. januára 2018


Foto: V Prešove začne zber živých vianočných stromčekov v pondelok 8. januára 2018 Foto: ilustračné

Po vianočných sviatkoch väčšina z nás začne vyhadzovať vianočné stromčeky, najviac ich skončí pri smetných nádobách. Zber stromčekov začne v rámci komplexnej bytovej výstavby - KBV. Ich zber a odvoz bude zabezpečený bezplatne od pondelka 8. januára 2018 a je naplánovaný až do konca januára. Túto službu bezplatne zabezpečí spoločnosť TSmP, a.s.

Živé vianočné stromčeky je potrebné ozdobiť a uložiť k smetným nádobám alebo ich doniesť na jeden zo zberných dvorov na ulici Bajkalská 33 a Jesenná 3 v čase od 8:00 hod. do 18:00, pondelok až sobotu. Obyvatelia môžu využiť aj zberné dvory na vyradenie umelých vianočných stromčekov. Tento rok živé stromčeky poputujú do spoločnosti Polytrans, kde budú spracované a zhodnotené. Týmto spôsobom budú zhodnotené aj vianočné stromčeky zo sídlisk a hlavný stromček z námestia.Prečítajte si viac:


Zdroj: Mesto Prešov