Riaditeľ prešovskej nemocnice Juraj Smatana: Exekúcia je aktuálne pre nemocnicu v mnohom limitujúca


Foto: Riaditeľ prešovskej nemocnice Juraj Smatana: Exekúcia je aktuálne pre nemocnicu v mnohom limitujúca Foto: FNsP J.A. Reimana Prešov (úprava redakcie)

Od decembra 2023 má Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove nového riaditeľa, ktorým je Juraj Smatana. Nemocnicu prebral s veľkým dlhom a na začiatku funkčného obdobia uviedol, že má niekoľko ambícií na zlepšenie chodu nemocnice. Vo funkcii je aktuálne štyri mesiace a nás zaujímalo, ako zatiaľ vyzerá jeho funkčné obdobie, ako rieši exekúciu no aj to, aké problémy v nemocnici aktuálne vznikajú. Prečítajte si zaujímavý rozhovor s MUDr. Jurajom Smatanom, MBA, MPH. 

Fakultnú nemocnicu s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove ste ako riaditeľ prevzali s obrovským dlhom, nebola to pre vás výzva? 

Boli to dve strany jednej mince. Na jednej strane pocit veľkej dôvery a zodpovednosti, že sa vraciam tam, kde som pôsobil takmer dve desaťročia na pozíciách sekundárneho lekára, zástupcu primára až po medicínskeho riaditeľa. Teda aj v manažmente, aj ako radový lekár. Prešiel som si každou pozíciou, viem, ako táto nemocnica funguje. Je to aj moja konkurenčná výhoda, že tu poznám ľudí, procesy, odžil som si tu svoje, keď sme každý deň bojovali o životy a zdravie pacientov.

Bola to výzva sa vrátiť tam, kde ma takmer všetci poznajú. Je to aj veľká šanca pomôcť môjmu rodnému mestu zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti, zužitkovať všetko, čo som sa za roky praxe v manažmente aj v súkromnom sektore naučil a môžem porovnávať. Na druhej strane bola exekúcia, čo som samozrejme vedel, mnohoblokový kolos tretej najväčšej, ale aj najkomplexnejšej nemocnice na Slovensku. Ale povedal som si, že to skúsim, skúsim mojej rodnej nemocnici vrátiť to, čo mi ona za dlhé roky poskytla ako lekárovi.

Čo vás zatiaľ v nemocnici počas funkčného obdobia najviac prekvapilo?

Snažil som sa hneď od prvých dní v nemocnici so všetkými procesmi, mechanizmami, kladmi, ale aj problémami a nedostatkami oboznámiť a musím povedať, že tej agendy je extrémne veľa. Ale je to dané obrovským medicínskym a odborným záberom, čo je zase skvelé pre pacienta, že vie, že sa na nás môže obrátiť naozaj s celou škálou zdravotných problémov.

Máme veľa skvelých odborností – kardiocentrum, urológiu, chirurgiu, úrazovú chirurgiu, gynekológiu a pôrodníctvo, interné oddelenie, neurológiu, ako dnes máloktoré zdravotnícke zariadenie psychiatriu, vrátane detskej a môžem tak menovať ďalej. To je veľká devíza, kvalitná úroveň, na ktorej sa dá stavať. A máme skvelý tím nosných ľudí – špecialistov, ktorí majú aj manažérske a rozhodovacie schopnosti, počúvajú na rozvoj a aj nové riešenia. Ale úprimne musím priznať, že sa nájdu aj veci, ktoré sa nezmenili za tie roky vôbec. To je presne úloha mňa a mojich kolegov z manažmentu.

Aký najväčší problém musíte v nemocnici riešiť? 

Určite je to exekúcia, to je fakt, ktorý je v mnohom teraz pre nemocnicu limitujúci. Prebral som ju s relatívne vysokým dlhom, so záväzkami po lehote splatnosti. Nie je to však na Slovensku novinka, ide o mnohoročný a systémový problém, ktorý nemocnica sama nevyrieši. Som osobne veľmi rád, a to je najdôležitejšie, že od začiatku exekúcie to nijak necítia ani pacienti, ani zamestnanci.

Ale zásadný problém to je, riešime to v spolupráci s ministerstvami zdravotníctva a financií a pod dohľadom rezortu spravodlivosti. A musím pochváliť našich právnikov, ktorí takto náročný problém veľmi dobre právne rozpracovali a riešia.

Čo ste za prvých 100 dní vo funkcii už stihli zmeniť, vylepšiť? 

Ako prvé a je to pochopiteľné, to boli personálne otázky. Extrémne dôležité je spolupracovať s ľuďmi, s ktorými si dôverujete tak po odbornej i ľudskej stránke. Osobne ma teší, že nateraz máme stabilnú personálnu situáciu, vieme pokryť zdravotnú starostlivosť, služby, výkony, aj keď situácia v celom rezorte je veľmi nepriaznivá.

Personálny audit sme urobili v našej vlastnej réžii ako náš interný a vďaka nemu sme preverili, aký je súčasný stav. Ten sme porovnali s legislatívnymi požiadavkami a s personálnymi normatívmi. Zmenili sme, stransparentnili procesy, výrazne sme prehodnotili, čo nemocnica musí, čo môže počkať, čo systematicky chceme a začali sme to riešiť. Medicínsky rozvoj zastať nemôže, takže v tomto smere pokračujeme v tých aktivitách, ktoré nemocnici prinášajú predovšetkým odborný profit.


Čo vás ešte ohľadom zmien a vylepšení v najbližšom čase čaká? 

Významným prínosom je, že sme získali koncom roka 2,8 milióna EUR na ďalší rozvoj. Prostriedky pôjdu na rekonštrukciu vzduchotechniky v pediatrickom pavilóne, existujúca je v nevyhovujúcom stave. Zabezpečili sme dve vozidlá na rozvoz stravy pre pacientov, keďže ide o nemocnicu pavilónového typu a strava sa zabezpečuje pre pacientov v desiatich pavilónoch.

Pripravujeme nový angiografický systém, ktorý je súčasťou plánovaného rozvoja kardiocentra, zrealizovali sme množstvo školení a workshopov pre vzdelávanie našich lekárov a sestier, máme ambíciu byť súčasťou celoslovenského skríningu rakoviny prostaty, keďže máme jedno z najlepších diagnostických centier na Slovensku. Chystáme nové ambulancie, mojou ambíciou je vybudovanie urgentu a procesy v súvislosti s optimalizáciou siete nemocníc. A aktuálne riešime celkové smerovanie nemocnice.

Má nemocnica dostatok lekárov, zdravotných sestier, zdravotníkov alebo je to problém, s ktorým bojujete?

Hoci je vo všeobecnosti známy vážny stav, čo sa týka potreby lekárov a ošetrovateľského personálu v rezorte zdravotníctva, prešovskej nemocnici sa darí dodržať minimálny personálny normatív zamestnancov. Lekársky personálny stav na najvyťaženejších úsekoch je aktuálne dostačujúci.

Napriek uvedenému nie je personálny stav celkom optimálny v tom zmysle, že riešime pomerne veľkú fluktuáciu personálu, dodržať normatívy na najťažších oddeleniach nás stojí nemalé úsilie, pretože tak ťažkú a zodpovednú prácu mnohí zvažujú vykonávať dlhší čas a odchádzajú už počas skúšobného obdobia. Preto podnikáme systematické kroky na pritiahnutie mladých medikov už počas ich praxe, zameriavame sa na spoluprácu so školami, na motiváciu skúsených zdravotníkov, aby v nemocnici zotrvali a mali možnosť ďalšieho vzdelávania, postupu a rozvoj medicínskych postupov.

Čo by ste za sebou chceli po funkčnom období zanechať?

Veľmi ma teší, že nemocnica má veľmi dobré meno u pacientov, v rebríčkoch hodnotenia INEKO či poisťovní sa umiestňuje na popredných miestach. Moja osoba nie je v historickom kontexte dôležitá, ale je dôležité, aby sme napredovali, aby sme zrealizovali aj veľké a zásadné veci, ktoré regiónu prinesú prospech.

Dôvera pacienta v lekárov a sestry je asi to najviac, ale budeme bojovať aj o financie z verejných i európskych zdrojov, aby sme zlepšili podmienky pre našich kolegov, aby pacient pocítil, že v nemocnici sa veci modernizujú, zlepšujú, idú ruka v ruke s medicínou tretieho tisícročia. Už v minulosti sme začali, teraz chceme rozvíjať aj ďalej integrovaný systém riadenia kvality, vychovávať a prilákať mladých medikov a ošetrovateľský personál a stanoviť si špecializácie, v ktorých bude prešovská nemocnica určovať trendy.

Na Slovensku by čoskoro malo zaniknúť viacero detských pohotovostí, týka sa to aj niektorých v Prešovskom kraji. Čo na toto rušenie hovoríte? 

Budeme o tom rokovať s ministerstvom zdravotníctva a Prešovským samosprávnym krajom, keď na túto tému príde. Už dnes sanujeme výpadky nielen detských pohotovostí v regióne. Samotná prešovská nemocnica má spád 200-tisíc obyvateľov, to je okres Prešov a Sabinov. A pre niektoré špecializácie je to až 800-tisíc obyvateľov, čiže to je celý Prešovský kraj.

Ak táto povinnosť padne na nás, tak to nebude ľahké. Už dnes sú naši pediatri špecialisti v ústavných pohotovostných službách dostatočne vyťažení. Nebude to jednoduché, aby sme prijali teraz ešte aj pacientov z regiónu Sabinov, ale ak by k tomu došlo, budeme sa s tým musieť popasovať. Pacient nemôže byť rukojemníkom, avšak aj nemocnica má hranicu svojich kapacitných možností.

Na začiatku funkčného obdobia ste uviedli, že máte tri zásadné ambície – Stabilizovať personálnu a ekonomickú situáciu v nemocnici a taktiež splniť podmienky v rámci optimalizácie siete nemocníc s maximálnym využitím doplnkových programov tak, aby nemocnica naplnila programový profil nemocnice III. úrovne. Čo z týchto ambícií sa vám už podarilo naplniť, poprípade v ktorých vidíte od vášho nástupu do funkcie pokrok?

Personálnu a ekonomickú situáciu som už objasnil vyššie, obe oblasti sú na systematické a stále riešenia, nemôžeme sa uspokojiť, že nateraz napríklad personálnu situáciu máme zvládnutú. Ekonomicky sa, verím, podarí zvládnuť exekúciu, potom môžeme začať s ďalšími plánovanými témami na rozvoj nemocnice. To ide ruka v ruke s  plánom optimalizácie siete nemocníc. Nemocnica bola ministerstvom zdravotníctva a kategorizačnou komisiou, ako poradným orgánom, zaradená do tretej úrovne.

To znamená, že v nasledujúcom období budeme povinní postupne plniť programový profil nemocnice tretej úrovne a tiež aj niektorých doplnkových programov zo štvrtej úrovne, ktoré nemocnica žiadala a boli jej kategorizačnou komisiou schválené. Plus žiadala niektoré nepovinné programy. Kedže ide o zákon, plnenie týchto programov bude pre nás zákonom zaväzujúce. Ak tieto požiadavky zákona a vyhlášky splníme, zdravotné poisťovne s nami uzatvoria zmluvu na ďalšie obdobie, čo sú peniaze pre nemocnicu. Našou povinnosťou je splniť všetky zákonné povinnosti, aby sme mohli komfortne fungovať ďalej.

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: