Nelegálna internetová lekáreň ponúka lieky neznámeho pôvodu, užitie môže poškodiť zdravie


Foto: Nelegálna internetová lekáreň ponúka lieky neznámeho pôvodu, užitie môže poškodiť zdravie Foto: ilustračné

Štátny ústav pre kontrolu liečiv SR upozorňuje verejnosť, že webová stránka www.ru-486.eu ponúka lieky neznámeho pôvodu a nespĺňa požiadavky zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Internetová stránka je nelegálnou online lekárňou, ktorá je registrovaná ako verejná lekáreň prevádzkujúca internetový výdaj. 

ŠÚKL upozorňuje verejnosť, že legitimitu internetovej lekárne, prostredníctvom ktorej by si chceli zakúpiť lieky, si môžu overiť jednoduchým kliknutím na spoločné logo. Budú automaticky presmerovaní na webovú stránku liekovej agentúry daného členského štátu, na ktorej sa nachádza zoznam všetkých subjektov oprávnených ponúkať predaj liekov na diaľku. V zozname si pacient vyhľadá daný subjekt, aby sa ubezpečil, že uvedená lekáreň realizuje internetový výdaj v zmysle platných právnych predpisov, resp. povolenia,“ uviedla hovorkyňa ŠÚKL Alica Štrbavá.

Akákoľvek lekáreň sa dá overiť na stránke http://www.sukl.sk/buxus/generate_page.php?page_id=4380 v prípade, že danú lekáreň v zozname nenájde, ŠÚKL neodporúča pokračovať ďalej v nákupe. „Štátny ústav týmto opätovne vyzýva verejnosť, aby v záujme vlastnej bezpečnosti postupovala pri nákupe liekov cez internet podľa vyššie spomínaných odporúčaní. Pripomíname, že prostredníctvom internetového výdaja možno na Slovensku ponúkať len lieky, ktoré sú v SR registrované a ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis,“ dodala Alica Štrbavá z ŠÚKL. Nákup neoverených liekov môžu obsahovať zdraviu škodlivé látky a ich užitie môže viesť k výraznému poškodeniu zdravia pacienta.Zdroj: ŠÚKL