Dve materské školy v Humennom znížia počet tried. Oproti minulému roku je prihlásených o 41 detí menej


Foto: Dve materské školy v Humennom znížia počet tried. Oproti minulému roku je prihlásených o 41 detí menej Foto: pexels.com, Yan Krukau

V dvoch materských školách v Humennom dôjde k poklesu tried. Dôvodom je, že na školský rok 2024/2025 je prihlásených o 41 menej detí oproti minulému roku. V rámci racionalizačných opatrení budú mať MŠ Družstevná a MŠ Partizánska o jednu triedu menej. Informuje o tom mesto na internetovej stránke.

Na znížení počtu tried sa dohodlo počas pracovného stretnutia riaditeľov materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Riaditeľky materských škôl informovali zástupcov samosprávy o počtoch prihlásených detí do náhradných materských škôl počas letných prázdnin.

V júli sa celkovo prihlásilo 257 detí (MŠ Tyršova, MŠ Osloboditeľov a MŠ Štefánikova) a v auguste 208 detí (MŠ Mierová, MŠ Družstevná a MŠ Třebíčska). Do prvého ročníka základných škôl je v Humennom predbežne prihlásených 390 detí, nenaplnené triedy prvákov avizujú ZŠ Laborecká a ZČ SNP 1. 

Prečítajte si viac: