Mesto Prešov poskytne v roku 2018 dotácie v sociálnej oblasti, kultúre a športe vo výške 400 000 eur


Foto: Mesto Prešov poskytne v roku 2018 dotácie v sociálnej oblasti, kultúre a športe vo výške 400 000 eur Foto: ilustračné

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov poskytne v roku 2018 dotácie na podporu činnosti a aktivít v týchto oblastiach:

  • kultúra (40 000 eur),
  • sociálna oblasť (35 000 eur),  
  • šport (333 000 eur).

V oblasti kultúry  mesto poskytuje dotácie len na podporu kultúrnych podujatí organizovaných výlučne na území mesta Prešov.

V sociálnej oblasti poskytuje dotácie na činnosť aj podujatia, aktivity zamerané výhradne na sociálnu pomoc, podporu zdravia a sociálneho kontaktu.

V oblasti športu poskytuje dotácie na podporu činnosti športových klubov, na športové podujatia pre deti a mládež a iné športové podujatia.

Žiadosti o poskytnutie dotácie pre každú oblasť sa môžu podávať na príslušných formulároch najneskôr do 31. marca 2018. Formuláre žiadostí sú prístupné na:

V roku 2017 bolo podporených 152 subjektov celkovou sumou 370 000 eur, z ktorých bolo 300 000 eur vyčlenených pre 87 žiadateľov z oblasti športu, 40 000 eur pre 31 žiadateľov z oblasti kultúry a takmer 30 000 eur pre 34 subjektov zo sociálnej oblasti. Podrobný prehľad žiadostí o dotácie sú zverejnené na www.egov.presov.sk. Oblasť športu je navyše podporená aj sumou 300 000 eur prostredníctvom VZN o ľadohodinách a 6 000 eur na podporu podujatí. Formuláre žiadostí sú prístupné na:


Prečítajte si viac:


Zdroj: Mesto Prešov

Najnovšie správy