Počas jarných prázdnin si ABC - Centrum voľného času pripravilo pre deti bohatý program


Foto: Počas jarných prázdnin si ABC - Centrum voľného času pripravilo pre deti bohatý program Foto: ilustračné

ABC - Centrum voľného času počas jarných prázdnin od 26. februára do 2.marca 2018 pripravilo pre prázdninujúce deti bohatý program. Jarný prímestský tábor je určený pre deti 1. až 9. ročníka ZŠ. O deti sa postarajú profesionálny pedagogický pracovníci denne od 7:00 do 16:30 hod.

Program je zameraný na športovú a turistickú činnosť, prácu s výpočtovou technikou, tvorivé dielne, rôzne hry a súťaže. Poplatok 6,- €/deň zahŕňa teplý obed, pitný režim, olovrant, materiálne a technické zabezpečenie PT, odmeny za súťaže. Prihlášku s uhradeným poplatkom je potrebné doručiť do ABC – Centra voľného času najneskôr do 19. 2. 2018. 

Prečítajte si viac:


Zdroj: abccentrum.sk