Pomôžte zreštaurovať barokový organ v Levoči, nadácia VÚB vyhlásila súťaž o grand na opravu


Foto: Pomôžte zreštaurovať barokový organ v Levoči, nadácia VÚB vyhlásila súťaž o grand na opravu Foto: nadaciavub.sk

Barokový organ v evanjelickom kostole v Levoči vďaka grantu Nadácie VÚB sa bude môcť zreštaurovať. Nadácia VÚB vyhlásila súťaž o grand na opravu jedného z historických organov. Rozhodnite sa pre jeden z organov, dajte mu svoj hlas a pomôžte tak získať financie na jeho reštaurovanie. Hlasovať je možné od 12. februára do 25.februára 2018 na webovej stránke Nadácie VÚB . Víťaznému organu s najvyšším počtom hlasov udelí Nadácia VÚB grant na reštaurovanie.

Barokový organ výnimočný ojedinelou výzdobou píšťal sa nachádza v evanjelickom kostole v Levoči. Tento 13-registrový organ s pedálom pochádza z roku 1697. Do pôvodného, dnes už nezachovaného dreveného artikulárneho kostola ho postavil neznámy organár, pričom v roku 1837 bol výraznejšie prestavaný a rozšírený slávnym Andreasom Zimmerom. Cieľom reštaurovania je prinavrátiť historickému nástroju pôvodný zvukový charakter, čím by sa získala ojedinelá možnosť usporiadať koncerty a štýlovo uplatniť nielen tzv. starú hudbu, ale aj diela z novších období.

Prvé zmienky na Slovensku o organoch v kronikách sú zo 14. storočia. V jednej sa našiel zápis o spore medzi organom a kláštorom, lebo majster za svoju prácu vymáhal 40 zlatých a jazdeckého koňa, ako to vraj bolo dohodnuté v zmluve. Máme aj zachované časti nástrojov z obdobia neskorej renesancie. Jeden z najstarších v celistvosti zachovaných nástrojov pochádza z roku 1651. Najviac historických organov sa zachovalo v regiónoch stredného Slovenska, Spiša, Gemera a Trnavy, a významné organy sa nachádzali aj v Bratislave. Napríklad ten v bratislavskej Redute bol súčasťou koncertného života mesta a dlho jediným koncertným nástrojom na Slovensku.Zdroj: nadaciavub.sk