Do projektu MyMachine sa zapojilo 390 žiakov zo 14 ZŠ, SŠ a VŠ v Prešovskom a Košickom kraji


Foto: Do projektu MyMachine sa zapojilo 390 žiakov zo 14 ZŠ, SŠ a VŠ v Prešovskom a Košickom kraji Foto: Karpatská nadácia

Vzdelávací program MyMachine, ktorého cieľom je priniesť lepšie v vzdelávanie detí a mladých ľudí, v roku 2016 ho na východné Slovensko priniesla Karpatská nadácia. Program je inšpirovaný Sirom Kenom Robinsonom, ktorý reformoval britské školstvo a tvrdil, že školské vzdelávanie odoberá deťom kreativitu. MyMachine program bol prevzatý z Belgicka, a okrem Slovenska je realizovaný v ďalších siedmych krajinách, najmä v Európe ale aj v Spojených štátoch a Južnej Afrike.

V roku 2019 Karpatská nadácia plánuje zapojiť do MyMachine programu ďalších 450 detí na východnom Slovensku a spolu s nimi vytvoriť 6 úžasných vynálezov.

Program podporuje tvorivé myslenie a medzigeneračnú spoluprácu. Umožňuje deťom naučiť sa pracovať v tíme, efektívne komunikovať, kriticky myslieť a využívať svoju fantáziu. Jeho zámerom je tiež popularizovať technické smery vzdelávania. „Na školách často chýba podpora tvorivosti a deti nie sú vedené k práci v tíme, čo ich v neskoršom živote limituje v mnohých smeroch. Preto sme sa rozhodli priniesť na Slovensko projekt MyMachine,“ vysvetľuje Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie. 

 

Prečítajte si viac:


Zdroj: Karpatská nadácia