5. ročník grantového programu, organizácie, ktoré sa starajú o hendikepovaných môžu požiadať o grant


Foto: 5. ročník grantového programu, organizácie, ktoré sa starajú o hendikepovaných môžu požiadať o grant Foto: nadaciavub.sk

Neziskové organizácie a inštitúcie, ktoré sa starajú o hendikepovaných a dlhodobo chorých ľudí, môžu získať grantový príspevok na realizáciu svojich špeciálnych projektov arteterapie a animoterapie. Nadácia VÚB má na tento účel pripravených 30 000 eur. Na základe vyhodnotenia odbornej komisie túto sumu prerozdelí medzi 20 projektov.  Nadácia VÚB vyhlasuje piaty ročník grantového programu pre Nádej s podtitulom Umenie lieči a Dotyk lieči. 

V rámci neho má za cieľ dlhodobo a systematicky zvyšovať kvalitu života ľudí so špeciálnymi potrebami či závažným ochorením z celého Slovenska, a to ich zapájaním do špeciálnych terapeutických aktivít založených na umeleckom sebavyjadrovaní a práci so zvieratami. 

Prečo práve tento druh terapie? 

Arteterapia predstavuje liečbu prostredníctvom umenia a najčastejšie pri nej v praxi ide o využívanie rôznych výtvarných činností a vyjadrovacích prostriedkov. Animoterapia využíva pozitívne pôsobenie zvieraťa na zdravie človeka a najrozšírenejšími metódami v rámci nej sú kontaktné aktivity so zapojením psov(kanisterapia) a koní (hipoterapia). Všetky tieto terapeutické cesty sa využívajú v práci tak s ľuďmi s telesným, zmyslovým, mentálnym alebo kombinovaným postihnutím, s deťmi a dospelými s rôznymi ochoreniami, ako aj s dlhodobo hospitalizovanými. Arteterapia a animoterapia prispievajú k rozvoju tvorivých schopností, sociálneho cítenia, harmonicky pôsobia na emocionálny vývin, a tak pomáhajú a liečia. Taktiež zlepšujú koncentráciu a pamäť, motoriku a tiež verbálnu i neverbálnu komunikáciu. 


Súčasťou práce našej nadácie je smerovať podporu do oblastí, ktoré sú v spoločnosti dlhodobo poddimenzované. Realizácia liečebných postupov arteterapie a animoterapie, ktoré odborníci považujú za mimoriadne prínosné, si vyžaduje nemalé, väčšinou chýbajúce prostriedky organizácií. Veríme zmyslu tejto pomoci ľuďom s hendikepom. A preto chceme svojím dielom podporiť zariadenia a neziskové organizácie, ktoré budú môcť touto cestou pre nich pripraviť príjemné a originálne terapeutické aktivity,“ uviedol predseda správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch.

Kto môže požiadať o grant

Grantové príspevky sú určené pre mimovládne organizácie, občianske združenia a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. O grant môžu požiadať taktiež domovy sociálnych služieb, zdravotnícke zariadenia, školy a cirkevné organizácie. Pri príprave projektu je dôležité popísať, akým spôsobom bude v rámci neho aplikovaná niektorá z uvedených metód terapie, posudzované budú reálne terapeutické ciele a taktiež skúsenosti terapeutov zapojených do projektového zámeru. Všetky prijaté žiadosti posúdi nezávislá odborná komisia a Nadácia VÚB prerozdelí medzi 20 vybraných projektov celkovú sumu 30 000 eur. Jedna organizácia môže získať grant až do výšky 1 500 eur. Podporené subjekty budú známe v apríli. Terapeutické projekty môžu prebiehať od mája do októbra tohto roku. Organizácie môžu požiadať o grant vyplnením elektronického formuláru na www.nadaciavub.egrant.sk do 25. marca 2018.

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo


Zdroj: nadaciavub.sk