Spoločnosť JVS začala opravovať výtlky a ďalšie poškodenia na cestách vo vlastníctve mesta Prešov


Foto: Spoločnosť JVS začala opravovať výtlky a ďalšie poškodenia na cestách vo vlastníctve mesta Prešov Foto: Mesto Prešov

Po ukončení zimných mesiacov spoločnosť JVS začala včera 4. apríla 2018 s jarnou údržbou ciest vo vlastníctve mesta Prešov. Klimatické podmienky tak umožňujú postupne opraviť výtlky a ďalšie poškodenia na cestách. Mesto na bežnú úpravu ciest vyčlenilo 240 000 eur a ďalších 260 000 eur je vyčlenených na obnovu vodorovného dopravného značenia. „Mesto vlastní približne 170 kilometrov ciest. Potrebné opravy realizujeme na základe vlastného monitoringu, ako aj v rámci podnetov od pracovníkov mestského úradu resp. od obyvateľov,“ uviedol konateľ spoločnosti Anton Rokošný.

Okrem zmluvnej spoločnosti JVS sa o údržbu komunikácií pracovníci obecných služieb, ktorí pomocou mobilného zariadenia, tzv. Infrasetu opravujú menšie výtlky, na cyklocestách a chodníkoch. „V meste Prešov bola za ostatné tri roky uskutočnená historicky najväčšia súvislá oprava ciest a chodníkov. Rekonštruovaných bolo viac ako sto úsekov ciest a chodníkov za vyše 8,4 milióna eur. Opravami už prešli komunikácie na uliciach ako Budovateľská,  Strojnícka, Jilemnického, Ku Surdoku či Švábska,“ informuje mesto Prešov.

Mesto plánuje opraviť komunikácie a chodníky na uliciach A. Prídavku, Tomášiková, Pod Wilec Hôrkou, Mudroňová, Budovateľská (v časti od Pavlovičovho námestia po Škultétyho), Pri mlyne, Gápľová, Železničiarská, Čipkárska, Lomnická, Justičná, Federátov a Smreková, na tieto úseky bolo vysúťažených 643 000 eur.  

Ďalšie úseky, celkovo za 1,33 milióna eur, si zadefinujú výbory mestských častí. Územím mesta Prešov však prechádzajú aj cesty, ktoré nie sú v jeho vlastníctve – ide pritom o väčšinu hlavných cestných ťahov. Tie patria buď Prešovskému samosprávnemu kraju, Slovenskej správe ciest, či Národnej diaľničnej spoločnosti. O tie sa starajú ich zmluvné spoločnosti,“ uzatvára mesto Prešov.

Prečítajte si viac:


Zdroj: Mesto Prešov

Najnovšie správy