Pozrite si podrobný program Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove, ktoré sa uskutoční o 100 dní


Foto: Pozrite si podrobný program Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove, ktoré sa uskutoční o 100 dní Foto: narodnestretnutiemladeze.sk

Národné stretnutie mládeže sa uskutoční už o 100 dní. Dnes 19. apríla 2018 tím P18 zverejnil program. Po prvýkrát sa objavia desiatky duchovných, kultúrnych a umeleckých čísel pripravených špeciálne na mieru.

Na Hlavnej ulici sa uskutoční napríklad špeciálne EXPO povolaní, v hale gréckokatolícka svätá liturgia s prešovským arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom a modlitbová vigília s Riekou života. Celý nedeľný program bude mať príchuť Svetových dní mládeže v Paname.

Podrobný program Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove:

Štvrtok 26. júl 2018

Športová hala

 • 16:00 otvorenie haly
 • 17:00 Otvárací ceremoniál O2H
 • 18:00 Úvodná svätá omša (košický arcibiskup metropolita Bernard Bober)  

Exteriér

 • 20:00 Skupinky I. + večera v skupinkách
 • 21:30 N(M)oc modlitby - špeciálna večerná modlitba – vo viacerých chrámoch: Večiereň, modlitba Taizé, tichá adorácia, Mariánska modlitba, moderovaná adorácia s komunitou Emanuel, chvály s Marana Tha, hudobno-slovné pásmo s Tvorivou skupinou Poetica Musica, Lectio Divina s arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, Cesta svetla s hudobnou skupinou Anastasis. 

Piatok 27. júl 2018 

 • 7:30 Raňajky (ubytovanie)

Športová hala 

 • 9:00 Akatist k Bohorodičke (vladyka Milan Chautur)
 • 9:30 Katechéza O2H vykročiť (bratislavský eparcha Peter Rusnák, hudobný sprievod F6/Prezentácia DOCATu) 

Exteriér

 • 11:00 Skupinky II.

Športová hala

 • 12:30 Svätá omša (celebruje spišský biskup Štefan Sečka , káže nitriansky biskup Viliam Judák)

Exteriér + množstvo interiérov

 • 14:00 obed
 • 14:30 Popoludnie angažovanosti (ponuka k dobrovoľníctvu v charitatívnych a sociálnych iniciatívach, zážitok s témou DOCATu v tzv. mieste angažovanosti, napr. v domove dôchodcov, detskom domove, v nocľahárni pre bezdomovcov či na mestskom úrade, na súde a iných miestach)
 • 19:00 večera 

Amfiteáter

 • 20:30 Krížová cesta (sfilmované zamyslenia biskupa Marka Forgáča)

Sobota 28. júl 2018

 • 7:00 Raňajky (ubytovanie)
 • 8:00 Ranné modlitby (po diecézach na viacerých miestach) 

Športová hala

 • 9:30 Katechéza O2H ísť proti prúdu (rožňavský biskup Stanislav Stolárik, hudobný sprievod Dominika Gurbaľová)

Exteriér

 • 11:00 Skupinky III.

Športová hala

 • 12:30 Svätá liturgia (prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak)

Exteriér + divadelné sály

 • 14:00 obed
 • 14:30 EXPO povolaní & športové aktivity & divadelné predstavenia
 • 18:30 večera 

Športová hala

 • 20:00 Modlitbová vigília (Rieka Života

Nedeľa 29. júl 2018

 • 7:30 Raňajky + balíček s obedom na cestu domov po omši

Športová hala

 • 9:00 Ranné chvály (ESPÉ)
 • 9:30 Katechéza O2H byť mladým teraz (bratislavský pomocný Jozef Haľko, hudobný sprievod ESPÉ)
 • 10:30 P19ANAMA – predstavenie SDM Panama v 2019 

Hlavná ulica Prešov

 • 12:00 Záverečná svätá omša (celebruje bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, káže žilinský biskup Tomáš Galis)


Prečítajte si viac:


Zdroj: narodnestretnutiemladeze.sk