Na zasadaní Prešovského samosprávneho kraja sa bude prerozdeľovať 8,3 milióna eur


Foto: Na zasadaní Prešovského samosprávneho kraja sa bude prerozdeľovať 8,3 milióna eur

Už zajtra (utorok - 10. 2. 2015) by mali poslanci Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na svojom deviatom zasadnutí prerokovať úpravu rozpočtu, pričom prerozdelia 8,3 milióna eur. Tie pochádzajú z úveru od Európskej investičnej banky a sú určené na dopravu, kultúru a sociálne zabezpečenie.

Kultúra získa najviac - takmer dve tretiny peňazí

Podľa pripraveného návrhu pôjde najviac z prostriedkov na kultúru – 5,4 milióna eur. Zo zvyšnej časti sa na cesty prerozdelí 1,2 milióna a na sociálne zabezpečenie pripadne 1,6 milióna eur. Diskusia by mala prebehnúť aj ohľadom projektu ELENA, na základe ktorej Prešovský samosprávny kraj spolu so 14 mestami a obcami plánuje preinvestovať 60,4 milióna eur. Cieľom je zníženie energetickej náročnosti budov či modernizáca systémov verejného osvetlenia. Spustenie minimálnej investície v objeme 24,2 milióna eur je naplánované do konca roku 2017.

Nové VZN by mohlo zrušiť internát Obchodnej akadémie v Humennom

Okrem finančných záležitostí sa budú schvaľovať aj dve nové všeobecne záväzné nariadenia. Prvé z nich ruší Školský internát v Humennom ako súčasť Obchodnej akadémie, druhé rieši problematiku výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole.

Miesto: -
Dátum: 09.02.2015


Prečítajte si viac:


Najnovšie správy