Správa a údržba ciest PSK slávnostne odovzdala zrekonštruovaný úsek Snina-Medzilaborce-Krosno


Foto:  Správa a údržba ciest PSK slávnostne odovzdala zrekonštruovaný úsek Snina-Medzilaborce-Krosno Foto: ilustračné

Dnes 23. mája 2018 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja slávnostne odovzdala zrekonštruovaný úsek Snina - Medzilaborce - Krosno III/3548, III/3587 Miroľa-križovatka Makovce, ktorý má prispieť k trvalo udržateľnej cezhraničnej doprave.

V rámci projektu došlo k modernizácií 8,709 km ciest na dvoch stavebných úsekoch Miroľa–Pstriná–križ. Staškovce v dĺžke 5,699 km a križovatky Makovce – križovatky Staškovce v celkovej dĺžke 3,010 km. Podarilo sa tiež rekonštruovať 2 mostné objekty a 21 cestných priepustov.

Tento projekt mimoriadne náročný a prispel do rozvoja cestnej infraštruktúry v danom regióne zvýšením štandardu pre vodičov z pohľadu zjazdnosti a bezpečnosti cestnej komunikácie. Sme mimoriadne hrdí, že dané úseky ciest ako spojnice okolitých obcí s okresnými mestami Svidník, Stropkov a Poľskom, ktoré boli v zlom stavebno - technickom stave mohli byť pomocou Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 zmodernizované,“ uviedol Peter Kočiško, riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.

Práce na oboch úsekoch sú k dnešnému dňu ukončené, protokolárne odovzdané. Na úseku momentálne prebieha odstraňovanie nedostatkov a chýb, ktoré nebránia k riadnemu užívaniu diela.

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo


Zdroj: PSK