Od nedele 1. júla za 33 priestupkov zaplatíte menej. Pozrite si prehľad pokút, ktorých sa to týka


Foto: Od nedele 1. júla za 33 priestupkov zaplatíte menej. Pozrite si prehľad pokút, ktorých sa to týka Foto: ilustračné

Od nedele 1. júla 2018 dochádza k zmene v sadzobníku pokút. Polícia znížila tresty za dopravné priestupky menej závažného charakteru. V prípade závažnejšieho konania v konkrétnych prípadoch sa bude postupovať v medziach zákona o priestupkoch ako doposiaľ.

Za päť mesiacov tohto roka polícia eviduje 5247 dopravných nehôd, pri ktorých zomrelo 81 osôb, ťažko sa zranilo 419 a ľahko 2065 osôb. Vo väčšine prípadov, v ktorých došlo k zmene, určili hranicu od najnižšej možnej pokuty až po najvyššiu. 

Napriek snahe polície preventívne pôsobiť a apelovať na vodičov, prax ukazuje, že vodiči majú ešte stále ťažkú nohu na plyne,“ informuje Denisa Baloghová , hovorkyňa Prezídia PZ.  Za päť mesiacov tohto roka porušilo zákon viac ako 100 tisíc vodičov, preto sankcie za priestupky pri prekročení najvyšších dovolených rýchlosti ostávajú nemenné, v blokovom konaní na mieste je to až do výšky 800 eur.

Prehľad zmien pokút od 1.júla 2018:

PriestupokDo 30.6.2018Od 1.7.2018
Použitie vozidla na jazdu, ktoré nemožno prevádzkovať v cestnej premávke50 €30-50 €
Vedenie vozidla bez platných dokladov predpísaných zákonom30 €10-30 €
Vedenie nemotorového vozidla pod vplyvom alkoholu, pri zistení hodnoty menej ako
0,48 mg etanolu na liter vydýchnutého vzduchu
30-50 €20 €
Náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť
cestnej premávky
50 €30-50 €
Používanie hanlivých gest voči ostatným účastníkom cestnej premávky50 €30-50 €
Vyhadzovanie predmetov z vozidla a obťažovanie ostatných účastníkov cestnej premávky a iných osôb najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním
kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode
20-40 €10-30 €
Jazda na motocykli bez okuliarov alebo ochranného štítu30 €10-30 €
Jedenie, pitie alebo fajčenie počas jazdy na malom motocykli, motocykli, motorovej
trojkolke či štvorkolke
30-50 €20-40 €
Zúčastnenie sa na verejnom športovom podujatí alebo pokus o zúčastnenie sa
na verejnom športovom podujatí, napriek zákazu účasti na verejnom športovom podujatí
uložením obmedzujúceho opatrenia spočívajúceho v zákaze účasti na verejných podujatiach,
predbežného opatrenia podľa § 27 ods. 2 zákona č. 1/2014 Z. z. alebo primeraného
obmedzenia spočívajúceho v zákaze účasti na verejných športových podujatiach podľa
osobitného predpisu 1
100 €Správny orgán
Porušenie zákazu podľa § 16 písm. g) zákona č. 1/2014 Z. z. spáchaného na
verejnom športovom podujatí s osobitným režimom alebo na rizikovom verejnom športovom
podujatí v lehote do jedného roka odo dňa
100 €Správny orgán
Porušenie zákazu podľa § 16 písm. i) zákona č. 1/2014 Z. z. spáchaného na
verejnom športovom podujatí s osobitným režimom alebo na rizikovom verejnom športovom
podujatí v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o postihu
za obdobný priestupok
100 €Správny orgán
Porušenie zákazu podľa § 16 písm. j) zákona č. 1/2014 Z. z. spáchaného na
verejnom športovom podujatí s osobitným režimom alebo na rizikovom verejnom športovom
podujatí v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o postihu
za obdobný priestupok
100 €Správny orgán


Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac:Zdroj: MV SR