Výmena drevených podvalov v priecestí Kendice-poľná si vyžiada výluky, vlaky nahradia autobusy


Foto:  Výmena drevených podvalov v priecestí Kendice-poľná si vyžiada výluky, vlaky nahradia autobusy Foto: ilustračné

Železnice Slovenskej republiky informujú, že v dňoch 16. a 17. júla 2018, v čase od 8:25 hod. do 13:40 hod. budú prebiehať výlukové práce v úseku Drienovská Nová Ves - Prešov.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku realizuje výmena drevených podvalov v priecestí a oprava drevenej konštrukcie priecestia v km 9,436 s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP1605. Priecestie sa nachádza na poľnej ceste, miestny názov priecestia je „Kendice-poľná“,“ informuje Martina Pavliková, hovorkyňa ŽSR.

Cestná uzávierka priecestia sa nekoná, keďže sa priecestie nachádza na účelovej komunikácii. Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci sú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.

Prečítajte si viac:

Zdroj: ŽSR