Organizácie cestovného ruchu predstavili svoje aktivity


Foto: Organizácie cestovného ruchu predstavili svoje aktivity

Stretli sa organizácie rozvíjajúce cestovný ruch v Prešovskom kraji

PREŠOV (15. apríl 2015) – Aké aktivity rozvíjali cestovný ruch v Prešovskom kraji v minulom roku a čo je v pláne na rok 2015. Týmto témam sa na spoločnom workshope venovali oblastné organizácie cestovného ruchu a KOCR Severovýchod Slovenska. V Prešove sa 14. apríla stretli zástupcovia oblastných organizácií cestovného ruchu a krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska, aby spoločne zhodnotili činnosť a aktivity v oblasti turizmu v Prešovskom kraji.

Na workshope prezentovali uplynulý rok 2014 a plány, ktoré budú realizovať v aktuálnom roku. Stretnutie pripravila KOCR Severovýchod Slovenska, ktorej členmi sú Prešovský samosprávny kraj a šesť oblastných organizácií (Región Vysoké Tatry, Vysoké Tatry – Podhorie, Severný Spiš Pieniny, Tatry – Spiš – Pieniny, Šariš – Bardejov, Horný Zemplín – Horný Šariš). „Oblastné organizácie rozvíjajú cestovný ruch samostatne vo svojich regiónoch, ale zároveň koordinovane na základe vzájomnej spolupráce v regióne severovýchodného Slovenska. Výmena skúseností, plánov a aktivít je dôležitá, aby sme mohli cestovný ruch rozvíjať, zároveň sa inšpirovať dobrými nápadmi a efektívne využívať finančné zdroje napríklad na marketing,“ uviedol riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško. Krajská organizácia i oblastné organizácie v minulom roku budovali drobnú infraštruktúru cestovného ruchu, zamerali sa tiež na tvorbu nových inovatívnych produktov, tlač propagačných materiálov a online marketing.

„Každý región je odlišný, úplne iné podmienky a aktivity majú Tatry, inak funguje oblasť Zemplína či Šariša, ale jedno je spoločné – prilákať do lokality turistov a udržať ich tam čo najdlhšie,“ doplnil.

Miesto: -
Dátum: 19.04.2015