Prešovčania by si mali aktivovať elektronickú schránku na doručovanie. Podmienkou je občiansky preukaz s čipom


Foto: Prešovčania by si mali aktivovať elektronickú schránku na doručovanie. Podmienkou je občiansky preukaz s čipom Foto: pixabay.com

Mesto Prešov v tomto roku plánuje spustiť doručovanie vybraných rozhodnutí prostredníctvom Centrálneho úradného doručovania, preto odporúča občanom, aby si aktivovali svoju elektronickú schránku na doručovanie. 

Má ísť o rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady. „Predpokladaný termín vydávania a expedície rozhodnutí je druhá polovica apríla a mesiac máj,“ informuje na oficiálnej internetovej stránke mesto Prešov

Samospráva dodáva, že oproti minulým rokom sa takmer nič nezmení. Jediným rozdielom bude, že daňovníci dostanú každé rozhodnutie v samostatnej obálke. Pre občanov je však jednoduchšie aktivovať si elektronickú schránku, na čo potrebujú občiansky preukaz s čipom. Pokiaľ to stihnú pred vydávaním rozhodnutí, mesto im ich doručí elektronicky. Nebudú musieť čakať doma na kuriéra ani navštíviť pobočku pošty.

„Platí, že ak si osoba nevyzdvihne písomnosť do 15 dní od jej uloženia na pošte, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa osoba o uložení nedozvedela. Ak písomnosť nemožno doručiť, považuje sa za doručenú v deň vrátenia nedoručenej písomnosti správcovi dane, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie,“ uvádza mesto Prešov na internetovej stránke. 


V prípade aktivácie elektronickej schránky nemusíte mestu nič oznamovať. Pred rozposlaním oznámení služba Centrálneho úradu doručovania skontroluje, či sú schránky občanov aktívne. Pokiaľ áno, jednotlivé rozhodnutia budú doručené elektronicky.

Aktivácia elektronickej schránky pomôže aj samospráve, keďže ušetrí finančné prostriedky za tlač a poštové služby. Mesto ďalej informuje, že po zaslaní žiadosti o aktiváciu elektronickej schránky bude schránka aktivovaná na doručovanie bezodplatne ku dňu, ktorý občan uvedie v žiadosti, najskôr na tretí pracovný deň po doručení žiadosti.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu