V Humennom pribudne 90 parkovacích miest. Mesto investuje do úprav viac ako 420-tisíc eur


Foto: V Humennom pribudne 90 parkovacích miest. Mesto investuje do úprav viac ako 420-tisíc eur
Galéria: 7 fotiek
Foto: humenne.sk

Vo viacerých lokalitách mesta Humenné vznikajú nové alebo sa renovujú staré parkoviská, odstavné plochy pri bytovkách, chodníky a stojiská na kontajnery. Stavebné práce dominujú na uliciach Laborecká, Osloboditeľov, Třebíčska, Čsl. armády, Duchnovičova, Dobrianskeho, Sokolovská, Hrnčiarska a na Námestí slobody. 

Vďaka rekonštrukcii spevnených plôch pribudne v Humennom 90 parkovacích miest. Parkovisko pred Mestským úradom sa rozšíri o 30 parkovacích miest, v rámci sídliskových rekonštrukcií sa zvýši počet o 60. Mesto financuje rekonštrukciu z vlastných zdrojov sumou viac ako 420-tisíc eur, zhotoviteľom je firma Eurovia SK.

„V rámci búracích prác došlo na väčšine stavebných objektov k odstráneniu pôvodného asfaltového krytu spevnenej plochy, niekde sa odstránili obrubníky i parkové lavičky. Zemné práce pozostávali z výkopov pre rozšírenie spevnených plôch, v jednom prípade bol premiestnený stĺp verejného osvetlenia. Súčasťou stavebných prác sú aj terénne úpravy okolitých plôch,“ informuje na oficiálnej internetovej stránke mesto Humenné


Všetky opravené a nové parkovacie miesta budú mať vodopriepustný povrch s osadenými betónovými polovegetačnými tvárnicami. Mesto Humenné ďalej uvádza, že otvory v tvárniciach sa zasypú štrkopieskom a zeminou.

Na pôvodnom parkovisku pred Mestským úradom ostáva vjazd a výjazd z Kukorelliho ulice, no sprejazdní sa nové parkovisko na ulicu Štefánikova. Ako dodáva mesto, všetky stavebné projekty dbali v čo najväčšej možnej miere na zachovanie stromovej zelene. 


Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo


Prečítajte si viac: