Vo Vranove nad Topľou majú platiť nové pravidlá ambulantného predaja. Mimo určených lokalít bude zakázaný


Foto: Vo Vranove nad Topľou majú platiť nové pravidlá ambulantného predaja. Mimo určených lokalít bude zakázaný Foto: www.vranov.sk

Vo Vranove nad Topľou budú od 13. mája platiť nové pravidlá ambulantného predaja. Ako informuje mesto na oficiálnej internetovej stránke, poslanci mestského zastupiteľstva schválili vo štvrtok 27. apríla dodatok k Všeobecnému záväznému nariadeniu o trhových miestach na území mesta, trhovom poriadku príležitostných trhov a trhovom poriadku trhoviska. 

Dodatok bol schválený z dôvodu zvýšenia bezpečnosti, účelnosti a kultúrnosti ambulantného predaja vo Vranove nad Topľou. Na ambulantný predaj boli dočasne určené stanovištia - staré trhovisko na Čemernianskej ulici, na Prešovskej ulici pri autobusovej zastávke a pred budovou AOC v drevených stánkoch alebo v pojazdnom potravinovom prívese. Ambulantný predaj mimo týchto lokalít bude od 13. mája zakázaný. 

„V rámci dodatku k VZN bol taktiež schválený zákaz predaja na voľných priestranstvách pre všetky osoby s výnimkou predaja povoleného mestom Vranov nad Topľou. Tento zákaz bude platiť aj pred prevádzkarňou, vo dvoroch, na verejných priestranstvách, s výnimkou predaja povoleného mestom Vranov nad Topľou,“ dodáva mesto. 

Vlastníctvo domu, budovy alebo pozemku neoprávňuje k povoleniu ambulantného predaja. Mesto upozorňuje, že umiestňovanie tovarov na chodníkoch a iných verejných priestranstvách je považované za záber verejného priestranstva a spoplatňuje sa v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach.