JUDr. Gabriela Verešpejová, advokátka

Požiarnická 17, 080 01, Prešov
051 / 772 34 03

Komerčná advokátka - zabezpečenie právneho poradenstva a poskytovanie právnických služieb.
ReklamaPrevádzkovanie služby Katalóg firiem bolo ku dňu 1.4.2024 ukončené. Firemné záznamy sa budú čitateľom zobrazovať najviac 6 mesiacov. V prípade záujmu o propagáciu firmy kontaktujte, prosím, . Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za informácie zverejnené na tejto stránke.