JUDr. Jozef Onďák, advokát

Slovenská 69, 080 01, Prešov
051 / 771 05 51

Právna pomoc fyzickým a právnickým osobám. Zastupovanie klientov pred súdmi alebo inými orgánmi, spisovanie listín, ochrana práv, slobôd a záujmov klientov. Právne poradenstvo.
ReklamaPrevádzkovanie služby Katalóg firiem bolo ku dňu 1.4.2024 ukončené. Firemné záznamy sa budú čitateľom zobrazovať najviac 6 mesiacov. V prípade záujmu o propagáciu firmy kontaktujte, prosím, . Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za informácie zverejnené na tejto stránke.