JUDr. Miroslav Purdeš, advokát

Vodná 46, 080 06, Prešov
0918 929 543

Právne služby a právne a podnikateľské poradenstvo.
ReklamaPrevádzkovanie služby Katalóg firiem bolo ku dňu 1.4.2024 ukončené. Firemné záznamy sa budú čitateľom zobrazovať najviac 6 mesiacov. V prípade záujmu o propagáciu firmy kontaktujte, prosím, . Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za informácie zverejnené na tejto stránke.