JUDr. Peter Novosad, advokát a správca

Hlavná 29, 080 01, Prešov
0908 377 301

Advokátska a správcovská kancelária - právne služby.
ReklamaPrevádzkovanie služby Katalóg firiem bolo ku dňu 1.4.2024 ukončené. Firemné záznamy sa budú čitateľom zobrazovať najviac 6 mesiacov. V prípade záujmu o propagáciu firmy kontaktujte, prosím, . Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za informácie zverejnené na tejto stránke.