INTERDIA, s.r.o.

Sabinovská 33, 080 01, Prešov
051 / 772 23 04

Činnosť lekárskej ambulancie so zameraním na diabetológiu a poruchy látkovej premeny a výživy.
ReklamaPrevádzkovanie služby Katalóg firiem bolo ku dňu 1.4.2024 ukončené. Firemné záznamy sa budú čitateľom zobrazovať najviac 6 mesiacov. V prípade záujmu o propagáciu firmy kontaktujte, prosím, . Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za informácie zverejnené na tejto stránke.