SEGRI, s.r.o.

Levočská 20, 080 01, Prešov
051 / 771 06 47

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie účtovnej evidencie, vedenie účtovných kníh, audítorské služby.
ReklamaPrevádzkovanie služby Katalóg firiem bolo ku dňu 1.4.2024 ukončené. Firemné záznamy sa budú čitateľom zobrazovať najviac 6 mesiacov. V prípade záujmu o propagáciu firmy kontaktujte, prosím, . Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za informácie zverejnené na tejto stránke.