FOTO:  V prešovskej nocľahárni rozšírili priestory, foto 3