Dôraz na začatie výstavby rýchlostnej cesty R4, foto 1
Zdroj: Mesto Prešov