Dôraz na začatie výstavby rýchlostnej cesty R4, foto 2
Zdroj: Mesto Prešov