Mobilné odberné miesta - AG testy

10 november 2017 - 10:38

Najmenší národný park na Slovensku oslavuje 50. výročie svojho vzniku

Foto: Najmenší národný park na Slovensku oslavuje 50. výročie svojho vzniku
Foto: ilustračné

Pieninský národný park oslavuje polstoročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti minister životného prostredia László Sólymos odovzdal ocenenia osobnostiam a Inštitúciám spolupracujúcim s Pieninským národným parkom za ich dlhoročnú starostlivosť, pomoc a priazeň. Ochrana pieninskej prírody sa však začala už pred 85. rokmi, keď bola vyhlásená Slovenská prírodná rezervácia v Pieninách. Územie Pienin sa tak stalo prvým medzinárodne chráneným územím v Európe. Pri tejto príležitosti ocenili v Červenom Kláštore tých, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a ochranu tohto prírodného bohatstva. „Pieninský národný park a všetky ostatné sú hodnotou, ktorú si musíme neustále pripomínať. Preto aj na ministerstve pripravujeme legislatívu, ktorou dokážeme zaistiť účinnejšiu ochranu tých najvzácnejších lokalít. Prvý krok predstavuje novela zákona o ochrane prírody. V rámci nej chceme napríklad posilniť bezzásahový režim tak, aby sa o ťažbe na tomto území už neuvažovalo alebo posilniť pozíciu štátnych ochrancov prírody pri plánovanej či náhodnej ťažbe,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Ocenenie prevzali Ing. Štefan Danko a Ing. Mária Danková za celoživotnú prácu, priazeň, pomoc a aktívnu spoluprácu pri ochrane prírody Pieninského národného parku, Milan Ružík a členovia Klubu Priateľov Pieninského národného parku za mnohoročnú dobrovoľnícku a obetavú prácu, priazeň, pomoc a dobrovoľne venovaný čas v prospech ochrany prírody Pieninského národného parku, Ing. Juraj Jedinák a obec Kamienka za vyhlásenie Obecného chráneného územia Rička a za zvyšovanie environmentálneho povedomia v obci Kamienka. Ocenenie získal aj mgr inż. Michał Sokołowski – riaditeľ poľského Pieninského národného parku za dlhoročné úsilie, pomoc a spoluprácu pri ochrane pieninskej prírody, ako aj za množstvo vynaloženej energie pri realizácii spoločných projektov zameraných na ochranu prírody Pienin.16 reakcií
Zdroj: MŽP SR


Dopravný servis
Levočská
Policajná hliadka
17:14
Levočská
Policajná hliadka
16:17
Švábska
Kolóna
16:17
D1
Policajná hliadka
16:11
Prešovská
Stacionárny radar
16:11
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia

Podujatia nie sú dostupné.