10 november 2017 - 10:38

Najmenší národný park na Slovensku oslavuje 50. výročie svojho vzniku

Foto: Najmenší národný park na Slovensku oslavuje 50. výročie svojho vzniku
Foto: ilustračné

Pieninský národný park oslavuje polstoročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti minister životného prostredia László Sólymos odovzdal ocenenia osobnostiam a Inštitúciám spolupracujúcim s Pieninským národným parkom za ich dlhoročnú starostlivosť, pomoc a priazeň. Ochrana pieninskej prírody sa však začala už pred 85. rokmi, keď bola vyhlásená Slovenská prírodná rezervácia v Pieninách. Územie Pienin sa tak stalo prvým medzinárodne chráneným územím v Európe. Pri tejto príležitosti ocenili v Červenom Kláštore tých, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a ochranu tohto prírodného bohatstva. „Pieninský národný park a všetky ostatné sú hodnotou, ktorú si musíme neustále pripomínať. Preto aj na ministerstve pripravujeme legislatívu, ktorou dokážeme zaistiť účinnejšiu ochranu tých najvzácnejších lokalít. Prvý krok predstavuje novela zákona o ochrane prírody. V rámci nej chceme napríklad posilniť bezzásahový režim tak, aby sa o ťažbe na tomto území už neuvažovalo alebo posilniť pozíciu štátnych ochrancov prírody pri plánovanej či náhodnej ťažbe,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Ocenenie prevzali Ing. Štefan Danko a Ing. Mária Danková za celoživotnú prácu, priazeň, pomoc a aktívnu spoluprácu pri ochrane prírody Pieninského národného parku, Milan Ružík a členovia Klubu Priateľov Pieninského národného parku za mnohoročnú dobrovoľnícku a obetavú prácu, priazeň, pomoc a dobrovoľne venovaný čas v prospech ochrany prírody Pieninského národného parku, Ing. Juraj Jedinák a obec Kamienka za vyhlásenie Obecného chráneného územia Rička a za zvyšovanie environmentálneho povedomia v obci Kamienka. Ocenenie získal aj mgr inż. Michał Sokołowski – riaditeľ poľského Pieninského národného parku za dlhoročné úsilie, pomoc a spoluprácu pri ochrane pieninskej prírody, ako aj za množstvo vynaloženej energie pri realizácii spoločných projektov zameraných na ochranu prírody Pienin.

Nulový podiel finančných skupín má nulový vplyv na redakčný obsah.
Sme jedným z mála skutočne nezávislých médií v Žiline.

16 zdieľaní
Zdroj: MŽP SR

Dopravný servis
Levočská
Policajná hliadka
13:18
Levočská
Policajná hliadka
13:16
Kapušany
Práca na ceste
13:14
D1
Prekážka na ceste
13:11
Bardejovská
Kolóna
13:10
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia

Podujatia nie sú dostupné.