11 január 2015 - 13:36

Colný úrad v Prešove odviedol štátu viac ako 107 miliónov eur

Ako informovala hovorkyňa Renáta Kravcová, Colný úrad v Prešove minulý rok odviedol finančné prostriedky vo výške viac ako 107,66 milióna eur. „Najväčší podiel z odvedenej sumy tvorila spotrebná daň vo výške 78,091 milióna eur. Druhým najväčším odvodom bola daň z pridanej hodnoty (DPH) v sume 28,792 milióna eur a posledným clo, ktoré bolo odvedené vo výške 0,676 milióna eur,” vyčíslila Kravcová. Zaujímavý nárast zaznamenala spotrebná daň - až 6% oproti pôvodnému plánu.

Najvyššie zastúpenie v spotrebnej dani už tradične lieh

Až 41,38% zo spotrebnej dane tvorila tá z liehu. Celkovou sumou viac ako 32 miliónov eur tak tvorí vyše dve pätiny. Za ňou nasledovala spotrebná daň z minerálneho oleja -  25,143 milióna eur (32,20 %). Tretia priečka patrí spotrebnej dani z piva v celkovej hodnote 20,376 mil. eur (26,09 %).

„Znamená to plnenie plánu na 106,98 %. V absolútnom vyjadrení to znamená o 2,107 milióna eur viac ako predpokladal plán,” podotkla Kravcová. Dodala, že v roku 2014 sa výber DPH za colný úrad v sume viac ako 28 miliónov eur podieľal vyše 26 percentami na celkovom objeme odvedených finančných prostriedkov do štátnej pokladnice.

Nulový podiel finančných skupín má nulový vplyv na redakčný obsah.
Sme jedným z mála skutočne nezávislých médií v Žiline.
0 zdieľaní

Dopravný servis
Široké
Uzavretá cesta
03:14
Petrovianska
Policajná hliadka
22:12
D1
Iné nebezpečenstvo
18:18
Levočská
Kolóna
16:18
D1
Prekážka na ceste
16:16
Zobraziť aktuálne hlásenia