09 február 2018 - 10:06

Európsky deň tiesňovej linky 112 je zameraný na propagáciu čísla tiesňového volania

Foto: Európsky deň tiesňovej linky 112 je zameraný na propagáciu čísla tiesňového volania
Foto: ilustračné

Linka tiesňového volania 112 bola zavedená 1.júla 2003, Slovenská republika sa pravidelne zapája do Európskeho dňa 112, ktorý je vyhlásený Európskou asociáciou liniek tiesňového volania EENA. Európsky deň tiesňového volania 112 tento rok pripadá na 11. február 2018. Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s políciou a záchranármi pripravilo pri príležitosti Európskeho dňa 112 v Bratislave v priestoroch letiskovej haly M. R. Štefánika , 09. februára 2018 od 10.00 hod do 14.00 hod, kde bude v rámci prevencie a osvetovej činnosti prezentovať činnosť záchranných zložiek. Úlohou Európskeho dňa 112 je zvýšiť povedomie občanov o existencii a fungovaní čísla tiesňového volania 112, eliminovať počet neoprávnených volaní, zvýšiť efektivitu záchranných zložiek a tým významnou mierou pomôcť pri záchrane života a zdravia občanov, majetku a životného prostredia.  

 „ Ďalšou zaujímavosťou pre verejnosť bude prezentácia odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, ktorý sa bude venovať informovaniu detí z hľadiska ochrany, bezpečnosti a efektívnej komunikácie. Predstaví  vzdelávaciu brožúru a DVD Záchranárik, ktoré sa orientujú na témy, ako sú napr. nástrahy internetu, telefónne číslo 112, hasiči, polícia, záchranka, drogová prevencia či opis zlodeja. Súčasťou prezentácie bude aj účasť preventistu s terapeutickým psom. Deťom ukážeme aj mládežnícky časopis Mladý záchranár, ktorý sa orientuje na druhý stupeň základných škôl. Predstavíme tiež jednu z hlavných tém, ktorej sa odbor primárne venuje – obchod s ľuďmi. Pripravíme niekoľko súťažných otázok o vecné ceny. Na jednotlivých koordinačných strediskách integrovaného záchranného systému, OÚ SR, sú plánované akcie pre deti, žiakov, študentov a širokú verejnosť,“ informuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Deň 112 je zameraný na propagáciu čísla tiesňového volania 112 a integrovaného záchranného systému. Hlavným cieľom podujatia je priblížiť poslanie čísla tiesňového volania 112, možnosti jeho využitia a spôsob správnej komunikácie volajúceho s operátorom. Celý program je rozdelený na dve časti. V úvode prvej časti prednosta okresného úradu zaháji podujatie. Po jeho uvítaní bude nasledovať prezentácia čísla tiesňového volania 112 na Slovensku.  

V druhej časti bude účastníkov pripravené v spolupráci so zástupcami záchranných zložiek integrovaného záchranného systému pracoviska: 

  • poskytovanie prvej pomoci krajským operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby,
  • prezentácia činnosti Horskej záchrannej služby a prehliadka ich materiálno – technického vybavenia, 
  • preventívna činnosť’ Policajného zboru a prezentácia (činnosti pohotovostnej motorizovanej jednotky a ich materiálno- technického vybavenia,
  • poskytnutie prvej pomoci pri zlomeninách a popáleninách, prezentácia činnosti a poskytovania služieb Slovenského Červeného kríža a spolku Prešov,
  • prehliadka koordinačného strediska integrovaného záchranného systému,
  • prezentácia činnosti civilnej ochrany (varovné signály, evakuačné opatrenia, prostriedky individuálnej ochrany, ukážka materiálno - technického vybavenia),
  • prehliadka  automobilovej  techniky (pred budovou  okresného úradu)  Hasičského a záchranného zboru (súčasťou, ktorej bude aj prezentácia materiálno - technického vybavenia zásahových zložiek HaZZ), Policajného zboru, poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby Falck Záchranná a.s., Horskej záchrannej služby . Slovenského Červeného  kríža spolku Prešov.

0 zdieľaní

Dopravný servis
Bardejovská
Policajná hliadka
18:15
Petrovianska
Policajná hliadka
17:16
Sabinovska
Kolóna
17:13
D1
Prekážka na ceste
17:12
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina