27 február 2018 - 10:01
Miroslava Ondáková

Mesto Prešov zverejnilo výzvu na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry, športu a sociálnej oblasti

Foto: Mesto Prešov zverejnilo výzvu na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry, športu a sociálnej oblasti
Foto: Mesto Prešov
Aktuálne správy každý deň priamo na váš e-mail Odoberať newsletter

Mesto Prešov informuje, že zverejňuje výzvu na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry, športu a sociálnej. Rozdelí celkovo viac ako 400 000 eur.

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov poskytne v roku 2018 dotácie na podporu činnosti a aktivít v týchto oblastiach: 

  • kultúra (40 000 eur),
  • sociálna oblasť (35 000 eur),
  • šport (333 000 eur). 

Žiadosti o poskytnutie dotácie pre každú oblasť sa môžu podávať na príslušných formulároch najneskôr do 31. marca 2018 (vrátane). 

V oblasti kultúry mesto poskytuje dotácie len na podporu kultúrnych podujatí organizovaných výlučne na území mesta Prešov.

V sociálnej oblasti poskytuje dotácie na činnosť aj podujatia, aktivity zamerané výhradne na sociálnu pomoc, podporu zdravia a sociálneho kontaktu. 

V oblasti športu poskytuje dotácie na podporu činnosti športových klubov, na športové podujatia pre deti a mládež a iné športové podujatia. 

Podmienky poskytovania dotácií ustanovuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č, 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov. 

Vlani takto bolo podporených 152 subjektov celkovou sumou 370 000 eur, z ktorých bolo 300 000 eur vyčlenených pre 87 žiadateľov z oblasti športu, 40 000 eur pre 31 žiadateľov z oblasti kultúry a takmer 30 000 eur pre 34 subjektov zo sociálnej oblasti. Podrobný prehľad žiadostí o dotácie sú zverejnené na www.egov.presov.sk. Oblasť športu je navyše podporená aj sumou 300 000 eur prostredníctvom VZN o ľadohodinách a 6 000 eur na podporu podujatí. Formuláre žiadostí sú prístupné na: Zdroj: Mesto Prešov


Dopravný servis
Široké
Uzavretá cesta
03:17
D1
Dopravná nehoda
23:15
D1
Policajná hliadka
22:18
Šarišská Poruba
Zver pri ceste
22:16
D1
Kolóna
22:15
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia

Podujatia nie sú dostupné.