COVID-19 vývoj situácie v kraji

20 júl 2018 - 14:35

Krajské múzeum v Prešove pozýva na otvorenie archeologickej expozície SVET DÁVNYCH VEKOV

Foto: Krajské múzeum v Prešove pozýva na otvorenie archeologickej expozície SVET DÁVNYCH VEKOV
Foto: Krajské múzeum Prešov

Expozícia o starom spája v sebe tradičnú múzejnú prezetáciu archeologických artefaktov s modernými multimdiálnymi technológiami a trojrozmernými scenickými kompozíciami a vizualizačnými doplnkami, ktoré približujú atmosféru života minulosti. S obľubou parafrázujem vetu môjho učiteľa praveku prof. B. Novotného, ktorý nám svojim študentom zvykol vravievať: Archeológ nemá vidieť hlinený hrniec, ale ruku hrnčiara, ktorá ho vyrobila.

Expozícia je v prvom rade cennou klenotnicou originálnych archeologických nálezov z regiónov Prešov, Vranov, Stropkov, Svidník, Bardejov" onclick="ga('send', 'event', 'tagy', 'prispevky');">Bardejov, z regiónov slovensko-poľského pohraničia. Jej vznik umožnila realizácia projektu cezhraničnej spolupráce Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát, Interreg 2014-2020 V-A PL-SK, preto sa tu nachádza aj niekoľko skvelých exponátov od nášho poľského partnera - Podkarpatského múzea v Krosne. Podstatná väčšina vystavených archeologických nálezov je však zo zbierok Krajského múzea v Prešove a v Hanušovciach nad Topľou.

Expozícia Svet dávnych vekov sa nachádza v sugestívnom podzemí barokového Veľkého kaštieľa, ktoré sa stavebne upravilo pre jej potreby. V centrálnej časti sa nachádza atypický vlnovkovitý systém vitrín a informačných panelov. Predstavuje sinusoidné plynutie času, rieku dejín. Originálne premety vo vitrínach sprevádzajú jednoduché texty a obrazové štylizácie, ktoré charakterizujú dané obdobie.  

V interaktívnych tabuliach, umiestnených pri každej vitríne, sa môže návštevník zoznámiť s podrobnosťami o osídlení regiónu v tom-ktorom období a o vybratých exponátoch. Scény s charakteristickými výjavmi, situované po obvode výstavnej siene, majú posilniť predstavu o živote i smrti v minulosti. Základnú orientáciu v expozícii zaisťuje úvodný panel s animáciami scén a ich popularizačným predstavením.


Miesto: Archeopark Hanušovce nad Topľou
Dátum: 31.07.2018 - 16:00
Zdroj: Krajské múzeum Prešov


Dopravný servis
D1
Iné nebezpečenstvo
23:17
D1
Práca na ceste
22:11
D1
Práca na ceste
20:11
Petrovianska
Prekážka na ceste
19:17
Bardejovská
Jama na ceste
19:14
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia

Podujatia nie sú dostupné.