Nominácie na Najlepších v cestovnom ruchu Prešovského kraja sú otvorené
Foto: KO SR Severovýchod Slovenska