Výstava: Ako doma - Majolikový príbeh manželov Pečukovcov
Foto: ÚĽUV