Pozvánka: Novoročný koncert Ščamba
Foto: PKO Prešov