Rieka Sekčov sa vybrežila z Koryta a zablokovala cestu